Komplex módszerfejlesztés szénhidrogén szennyezések GC-MS vizsgálatára | EKOL

Komplex módszerfejlesztés szénhidrogén szennyezések GC-MS vizsgálatára


Komplex módszerfejlesztés szénhidrogén szennyezések gázkromatográfiás-tömegspektrometriás vizsgálatára

Az iparosodás és a motorizáció térhódítása együtt járt és jár a környezetünkben egyre nagyobb mennyiségben megjelenő szénhidrogén szennyezésekkel. Napjaink környezetanalitikájában a vizek és talajok szénhidrogén szennyezőinek kimutatása egyre nagyobb szerepet kap. A kimutatáson túl további kérdések merülnek fel, a szénhidrogén szennyezők minőségével, lehetséges forrásával és a szennyezések korával kapcsolatban.A kérdések megválaszolására különböző analitikai módszerek állnak rendelkezésünkre....Doktori munkám célja a szénhidrogén szennyezések vizsgálatában alkalmazott legújabb gázkromatográfiás (Gas Chromatography, GC) és tömegspektrometriás (Mass Spectrometry, MS) módszerekben rejlő lehetőségek kutatása valamint az analitikát megelőző sokszor oldószer és időigényes minta-előkészítési eljárások helyettesítése, azaz környezetbarát módszerek kidolgozása.

Doktori munkám során elsősorban két finomított termékből, a motorbenzinből és gázolajból származó szennyezések analitikájában rejlő lehetőségeket vizsgálom, mivel ezek a legnagyobb mennyiségben előállított és felhasznált termékek, tehát gyakori szennyezői környezetünknek.Az analitikai módszerfejlesztéshez szükséges mintavételezés a doktori tanulmányaim megkezdése óta folyamatosan zajlik, a cél az összes magyarországi forgalmazó lefedése illetve minél több külföldi, elsősorban európai minta begyűjtése.

Kutatásaim során vizsgálom a szénhidrogén szennyezők indikátorvegyületeinek összetételét gázolajokban és gázolaj típusú környezeti szennyezések esetén. Ezen indikátorok a biomarkerek és poliaromás szénhidrogének, melyek szelektív méréséhez automatizált szilárd fázisú frakcionálással kapcsolt szelektív ionkövetéses GC-MS módszer fejlesztésén dolgozom. Továbbá kétdimenziós gázkromatográfiás módszerkidolgozását tervezem, mely a komplex minták vizsgálatának hatékony eszköze.Ez a technika akár több száz komponenselválasztását és szelektív mérését teszi lehetővé, így nagyon hatékony eszköze a szénhidrogén szennyezések karakterizálásának. Ezek mellett nagytérfogatú injektálási technikával történő mintabeviteli módszer kidolgozását tervezem. A módszer előnye, hogy a minta-előkészítés idő- és oldószerigényének csökkenése mellett a nagytérfogatú injektálással történő koncentrálás a hagyományos módszereknél jobb reprodukálhatósággal rendelkezik, valamint nagyságrendekkel kisebb kimutatási határok elérését teszi lehetővé.

A munkám célja tehát a környezetünkbe kerülő szénhidrogén szennyezések, elsősorban a finomított termékek analitikájában máig részben megoldatlan kérdések megválaszolására gazdaságos és környezetbarát analitikai módszerek kidolgozása. További célom a módszerek felhasználásával az összegyűjtött eltérő eredetű olajipari termékek összehasonlítása, a különbségek kimutatása, valamint a környezetünkben előforduló szennyezések modellezése.

Szerző: Novák Márton, PhD hallgató