Primer aromás aminok offline dúsítása SPE technikával és kioldódásuk vizsgálata LC-MS/MS technikával | EKOL

Primer aromás aminok offline dúsítása SPE technikával és kioldódásuk vizsgálata LC-MS/MS technikával

Primer aromás aminok offline dúsítása SPE technikával és kioldódásuk vizsgálata nyál modelloldatba LC-MS/MS technikával

Civilizált világunkban az ember alkotta termékek esetén a megszerzett tudás növekedésével gyakran nem várt veszélyekre derül fény. Így van ez az élelmiszer csomagolóanyagok esetében is, melyek gyártása során különböző céllal számos adalékanyagot alkalmaznak, többek között színezékeket. Ezek egyik csoportja, az ún. azoszínezékek potenciális veszélyforrások lehetnek, hiszen reduktív körülmények között rákkeltő primer aromás aminok szabadulhatnak fel belőlük... A 2011/10/EK uniós rendelet szabályozza az élelmiszerekkel érinkezésbe kerülő anyagok gyártása során használható vegyi anyagokat és azok ún. migrációs vizsgálatát írja elő, mely során a vegyületek különböző élelmiszer utánzó modelloldatokba történő kioldódásának mértékét meg kell határozni. A primer aromás aminok esetén a maximális kioldódási határérték 10 μg/kg anilin ekvivalensben kifejezve. Ezen vegyületcsaládra más uniós szabályzás is érvényben van: a 2002/61/EK irányelv 22 primer aromás amin használatát korlátozza azon textil- és bőripari termékekben, melyek hosszabb ideig érintkezhetnek szabad bőrfelülettel, illetve a szájüreggel. Az irányelv külön felhívja a figyelmet a kisgyermekeket érintő veszélyekre, azonban további óvintézkedéseket nem ír elő.

A kisgyermekek általában mindent a szájukba vesznek, ami a kezük ügyébe kerül. Éppen ezért fontos lehet ezen komponensek kioldódását vizsgálni különböző színes műanyag tárgyakból a babanyálhoz hasonló összetételű nyál modelloldatba. A komponensekre vonatkozó alacsony uniós határértékek miatt a feladat nagyérzékenységű LC-MS/MS analitikai módszert igényel, ennek ellenére azonban szükséges a minták további dúsítása is. Célom egy megfelelő dúsításra alkalmas, robosztus offline SPE módszer fejlesztése izotópjelzett belső standardek használatával, melynek segítségével 24 primer aromás amin határozható meg nyál modelloldatból. A módszer validálását követően a célkomponensek kioldódását fogom vizsgálni színes műanyag tárgyakból.

Szerző: Jakab Péter Pál, Vegyész MSc. hallgató