Primer aromás aminok meghatározása nyálban | EKOL

Primer aromás aminok meghatározása nyálban

A primer aromás aminok több képviselője is erősen toxikus, karcinogén, illetve mutagén hatású. Ezek a vegyületek például azoszínezékek reduktív bomlása során keletkezhetnek, melyeket nagy mennyiségben használnak műanyagok, textilek és élelmiszerek színezésére is. A bőrrel és a szájüreggel érintkező bőr- és textilipari termékek esetében 22 primer aromás amin használatát korlátozza a 2002/61/EK irányelv. Azonban más termékekről nem rendelkezik, noha a műanyag játékok is veszélyesek lehetnek: a műanyaggyártás során használt monomer maradványokból is keletkezhetnek primer aromás aminok. Például a poliuretán alapú ragasztóanyagokban visszamaradó aromás izocianátok hidrolízise primer aromás amin keletkezésével jár...
A kisgyermekek mindent a szájukba vesznek, és ez alól a műanyag játékok sem kivételek. Vajon a nyálukba kioldódhatnak ezek a káros vegyületek? Az őket érintő kockázatok felméréséhez célszerű lehet ilyen irányban vizsgálatokat végezni. Az irodalomban található példa nyál modelloldattal végzett kioldódás vizsgálatokra. Továbbá szabványokban is találhatunk különböző összetételű nyál modelloldatokat. A modelloldatok közös tulajdonsága, hogy nagy sótartalmú, vizes puffer rendszerek. Azonban az emberi nyál jóval komplexebb rendszer. Valódi nyállal végezve a kioldódás vizsgálatot pontosabb kockázatbecslést tehetünk. 
PAA-k emberi nyálból történő mérésére eddig nem találtam példát az irodalomban. Olyan módszert szeretnék kidolgozni, mellyel PAA-kat határozhatok meg emberi nyálból. A nyál mintavételére és eltarthatóságára vonatkozó ismeretek megszerzése után kezdhető el a módszerfejlesztés. A minta-előkészítés az irodalmi előzmények tükrében egy szilárd fázisú extrakciós lépést is fog tartalmazni. Ez a detektort zavaró sók eltávolítása mellett dúsítási lépés is, mely azért különösen hasznos, mert a migrációs kísérletekben várhatóan kis koncentrációjú oldatokat kapunk majd. Az SPE lépéseinek optimálása után remélhetőleg a minta-előkészítés eredménye egy LC-MS/MS-sel jól mérhető oldat lesz. Ezt követően pedig a kidolgozott módszerrel kioldódás vizsgálatok elvégzésére is sor kerülhetne.


Szerző: Hegedűs János, Vegyész MSc. hallgató