Komplex mátrixok PAH-tartalmának vizsgálata | EKOL

Komplex mátrixok PAH-tartalmának vizsgálata

Komplex mátrixok policiklusos aromás szénhidrogén tartalmának vizsgálatára alkalmas analitikai módszerek fejlesztése

Napjaink egyik legmeghatározóbb problémája a környezetszennyezés. A nehézipar káros anyag kibocsátása, a fosszilis üzemanyagok felhasználása, a vegyipari hulladék felhalmozódása mind olyan jelenség, amivel a társadalom globális szinten még nem képes megbirkózni. Ennek megfelelően a levegő, a vizeink, ételeink is egészségre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak....Ezen anyagok egyik csoportját alkotják a karcinogén hatású policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-ok), amik antropogén forrásai a nem tökéletes égés, hevítés, füstölés, de pl. a dohányzás is. Perzisztens vegyületek, melyek megtalálhatók a talajban, a levegőben és a vizekben is, ezért – és lipofil tulajdonságuk révén – felhalmozódnak a táplálékláncban és könnyen beépülnek a táplálékként szolgáló növények és állatok szervezetébe is.

Magyarországon a PAH-ok határértékét élelmiszerekben a 835/2011/EU rendelet, vizek szennyezettségi határértékét a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet szabályozza. Légköri szennyezettégi határértékre jelenleg nincs hatályos szabályozás. A határértékeknek megfelelő (vagy annál alacsonyabb) koncentrációk meghatározását élelmiszerekből nagyban nehezíti azok sokszínűsége és összetettsége, ezért érzékeny, szelektív analitikai módszer alkalmazására van szükség. Ugyanilyen analitikai követelmények szükségesek a levegőből (aeroszolból) történő meghatározáshoz is, ebben az esetben a légszennyező vegyületek mennyisége és változatossága indokolja ezt.

Doktori munkám célja a Doktori munkám célja a 835/2011/EU rendeletben szereplő azon élelmiszerek vizsgálata, amik a legalacsonyabb határértékkel – 1 µg/kg – szerepelnek (anyatejpótlók és kiegészítők, gabona alapú és diétás bébiételek). További célom budapesti aeroszol minták PAH és PAH-származék (nitro- és oxo-PAH-ok) mennyiségének meghatározása. A várható alacsony koncentrációk meghatározása rendkívül problémás és nehéz, ezért, amennyiben szükséges gázkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriát (GC-MS/MS), illetve nagytérfogatú injektálást alkalmaznék. A GC-MS/MS nagyfokú szelektivitása segíthet abban, hogy közepesen hatékony minta előkészítés mellett is zavarásmentesen detektálhatók legyenek a PAH vegyületek. A nagytérfogatú injektálás alkalmazásával, a kimutatási határok lényegesen csökkenthetők és a GC-MS/MS szelektivitásnak köszönhetően a nagytérfogatú injektálás hátrányát – a zavaró komponensek betöményítését – is ki tudnám küszöbölni.

Szerző: Nyiri Zoltán, PhD hallgató