Műanyag adalékanyagok kioldódásának vizsgálata LC-MS/MS technikával | EKOL

Műanyag adalékanyagok kioldódásának vizsgálata LC-MS/MS technikával


Komplex analitikai módszerek fejlesztése műanyag adalékanyagok kioldódásának vizsgálatához LC-MS/MS technikával

Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a műanyagból készült termékek, a mindennapi életben betöltött szerepük változatos és sokrétű. A műanyagok nem csak a gyártás során alkalmazott adalékanyagok következtében, hanem az elreagálatlan monomer maradványok miatt is veszélyt rejthetnek magukban. Az adalékanyagként használt azoszínezékek és az elreagálatlan monomerek bomlástermékei közé tartoznak a primer aromás aminok is, melyek közül több bizonyítottan rákkeltő....Az Európai Unió 2002/61/EK irányelvében korlátozták 22 primer aromás amin használatát olyan termékek esetén, melyek hosszabb ideig érintkezésbe kerülnek az emberi bőrrel és/vagy a szájüreggel. Az irányelv szerint fokozott figyelmet kell fordítani a gyermekeket érintő kockázatokra, ugyanakkor a korlátozásokat csak a textil –és bőripari termékekre vezették be. Az Európai Bizottság 2011/10/EK rendelete tartalmazza azon műanyag adalékanyagokat, melyek használata megengedett az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő csomagolóanyagok gyártása során. A rendelet alapján az aromás aminok maximális összkioldódási határértéke ezen csomagolóanyagokból anilin ekvivalensben kifejezve 10 µg az élelmiszer, vagy az annak megfelelő modellanyag 1 kg-jára vonatkoztatva.

MSc-s szakdolgozatomban primer aromás aminok nyál modelloldatból történő dúsítására alkalmas módszer fejlesztésének első lépéseit tettem meg, melyet a doktori munkám során kívánok folytatni. A 2002/61/EK irányelv tükrében a gyermekeket érintő kockázatok feltérképezésére primer aromás aminok kioldódását tervezem vizsgálni nyál modelloldatba olyan műanyag tárgyakból, melyeket a kisgyermekek előszeretettel vesznek a szájukba. Ezen kívül a 2011/10/EK rendelet fényében doktori munkám során élelmiszerutánzó modelloldatokba és élelmiszerekbe is vizsgálnám a primer aromás aminok kioldódását. Az élelmiszerek összetettségéből és különbözőségéből fakadóan az egyes élelmiszertípusokra külön-külön módszer-fejlesztésre van szükség. Terveim között szerepel különböző típusú, eltérő mértékben adalékolt műanyag próbatestek gyártása, melyekkel lehetőségem nyílik a kioldódás kontrollált körülmények között történő széles körű tanulmányozására.


Szerző: Szabó Bálint Sámuel, PhD hallgató