EKOL oktatás | EKOL

EKOL: Oktatás

Az Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium a tudományos kutatás mellett fontosnak tartja az egyetemi és felnőttoktatásban való szerepvállalást is. Az analitika és az elválasztástechnika elsősorban gyakorlati tudományok, ezért az egyetemi oktatás során elsősorban arra törekszünk, hogy a hallgatókat minél több minta-előkészítési és kromatográfiás technika gyakorlati alkalmazásával ismertessük meg...

Így az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók az általunk szervezett laboratóriumi gyakorlatokon betekintést nyerhetnek az olyan, manapság már nélkülözhetetlen analitikai eszközök használatába, mint a gázkromatográfiával (GC-) vagy nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometria (HPLC-MS). Emellett hallgatóink laboratóriumunkban megismerkedhetnek a legkorszerűbb minta-előkészítési technológiákat (például: MEPS, keverőbabás extrakció, szilárd fázisú mikroextrakció, membrán által segített oldószeres extrakció, QuEChERS, dinamikus és statikus gőztéranalízis, termál deszorpciós módszerek).

Emellett nagy szakmai tapasztalattal rendelkező oktatóink számos elméleti előadást is tartanak vegyész, tanár és környezettudomány szakos hallgatóknak. Ezen előadásokon az egyetem hallgatói részleteiben ismerhetik meg a gáz- és folyadékkromatográfiás technikák működésének fizikai-kémiai alapjait, egy-egy mérési módszer kidolgozásának és analitikai minőségbiztosításának, validálásának vagy felmerülő szakmai problémák megoldásának lehetőségeit. Az EKOL tehát az a hely, ahol a tudomány és a gyakorlat szorosan összefonódik.