Gratulálunk! | EKOL

Gratulálunk!

2016. január 6.

Ezúton szeretnénk gratulálni Szilágyi Kristófnak (kémia BSc.) a sikeres szakdolgozat védésért és a sikeres záróvizsgáért!

Szakdolgozata:...

Gázolajminták környezeti degradációs folyamatainak vizsgálata gázkromatográfiás módszerrel

Témavezetők: Dr. Eke Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, Novák Márton, PhD hallgató

Analitikai Kémiai Tanszék

Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Természettudományi Kar

Kémiai Intézet