Gratulálunk!

Gratulálunk!

2017. június 28.

Gratulálunk Jakab Péter Pálnak (vegyész mesterszak), Kalmár Dorottyának (kémia alapszak), Lénárt Péternek (kémia alapszak) és Petrovics Noéminek (vegyész mesterszak) a sikeres szakdolgozat védéshez és záróvizsgához!

Szakdolgozataik...

A humán szérum α-1-savanyú glikoprotein oligoszacharid szerkezetének folyadékkromatográfiás (HILIC) vizsgálata
Lénárt Péter
témavezető: Prof. Dr. Kremmer Tibor
belső konzulens: Dr. Eke Zsuzsanna

Textilekből kioldódó azoszínezékek reduktív hasítása során keletkező primer aromás aminok meghatározási lehetőségének vizsgálata UHPLC-MS/MS módszerrel

Kalmár Dorottya
témavezetők: Dr. Eke Zsuzsanna, Szabó Bálint Sámuel

Primer aminok dúsítási lehetőségei szilárd fázison
Jakab Péter Pál
témavezetők: Dr. Eke Zsuzsanna, Szabó Bálint Sámuel

Policiklusos aromás szénhidrogének vizsgálatára alkalmas folyadék-folyadék extrakciós módszer fejlesztése
Petrovics Noémi
témavezetők: Dr. Eke Zsuzsanna, Nyiri Zoltán