Aktuális hallgatói laborgyakorlatok | EKOL

Aktuális hallgatói laborgyakorlatok

Nagyműszeres analitikai labor I. kötelező laboratóriumi gyakorlat

kurzus kódja: kv2n4a17, muszanal1k17lm...

Szemeszter: őszi
Óraszám: heti 1×8 óra negyedévben
Kredit: 6
A tárgy szakjai: Vegyész MSc
A tárgy felvételének előfeltételei: -
Tárgyfelelős: Dr. Eke Zsuzsanna

A hallgatói laboratóriumi gyakorlat rövid leírása:
A laboratóriumi gyakorlaton résztvevő hallgatók 3-4 fős csoportokban ismerkedhetnek meg a következő méréstechnikákkal, azok egy-egy alkalmazási területével: NMR, ICP-MS, Mössbauer spektroszkópia, Pozitronannihilációs spektroszkópia, GC-MS, LC-MS.

A laborgyakorlat időpontja: hétfőn 8 és 16 óra között.


A laboratóriumi gyakorlatokhoz szükséges felkészülési anyagok és egyéb dokumentumok: (frissítve: 2018.11.09.)

Beosztás - II. negyedév

Előadások beosztása - II. negyedév (Hamarosan elérhető lesz)

Gyakorlatok listája

Követelmények

Peszticidek meghatározása almában GC-MS módszerrel

Induktív csatolású plazma-tömegspektrometria

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia tandemtömegspektrometriás detektálással

Mössbauer-spektroszkópia

Pozitronannihilációs spektroszkópia 1.

Pozitronannihilációs spektroszkópia 2.

Kritikus micellaképződési koncentráció meghatározása NMR spektroszkópia segítségével

NMR alapismeretek: https://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr/inside.htm

Laptopra INGYENESEN letölthető NMR spektrum kiértékelő szoftver, amit az ELTÉ-n az NMR laborokban használunk: https://www.bruker.com/service/support-upgrades/software-downloads/nmr.html


A "kv2n4a11" kódú "Laboratory Practice on Separation Methods" tárgy anyagai az angol nyelvű felületen érhetőek el. (2016.09.19.)