Élelmiszerrel érintkező műanyagokból kioldható degradációs termékek vizsgálata

Napjainkban a műanyag csomagolóanyagok gyártására során egyre nagyobb figyelmet fordítanak a felhasználók biztonságára. Az Európai Unióban a 10/2011/EK rendelet szabályozza az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokhoz felhasználható műanyag adalékanyagok körét. Az engedélyezett adalékanyagok esetén a rendelet megadja továbbá az élelmiszerekbe történő kioldódásuk maximális határértékét. Az élelmiszerrel való érintkezés során a műanyagokból kioldódhatnak azonban olyan vegyületek is, amelyek nem tervezetten kerültek az adott csomagolóanyagba. Ezek egyaránt származhatnak a gyártás során felhasznált anyagok szennyezőiből, a gyártás során bekövetkező mellékreakciókból vagy keletkezhetnek a gyártást követően, a műanyag szállítása, tárolása, felhasználása során. Az így létrejövő vegyületek jelentős hányada feltételezhetően nem engedélyezett a fent említett rendeletben foglalt szabályozás szerint....

Elolvasom


Primer aromás aminok meghatározása nyálban

A primer aromás aminok több képviselője is erősen toxikus, karcinogén, illetve mutagén hatású. Ezek a vegyületek például azoszínezékek reduktív bomlása során keletkezhetnek, melyeket nagy mennyiségben használnak műanyagok, textilek és élelmiszerek színezésére is. A bőrrel és a szájüreggel érintkező bőr- és textilipari termékek esetében 22 primer aromás amin használatát korlátozza a 2002/61/EK irányelv. Azonban más termékekről nem rendelkezik, noha a műanyag játékok is veszélyesek lehetnek: a műanyaggyártás során használt monomer maradványokból is keletkezhetnek primer aromás aminok. Például a poliuretán alapú ragasztóanyagokban visszamaradó aromás izocianátok hidrolízise primer aromás amin keletkezésével jár...


Gázolajminták környezeti degradációs folyamatainak vizsgálata gázkromatográfiával

Gázolajminták környezeti degradációs folyamatainak vizsgálata gázkromatográfiás módszerrel

Napjainkban fosszilis tüzelőanyagok, ezeken belül is a kőolaj és származékai biztosítják az energiaellátás nagy részét világszerte. Ebből adódóan nagy eséllyel jelenhetnek meg a környezetben is, mint szennyezők. Ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, kit terhel a felelősség egy szénhidrogén-szennyezés kibocsájtásakor, illetve, hogy milyen mértékű kárelhárítás szükséges, többek közt kémiai ujjlenyomat-vizsgálatokat hívhatunk segítségül...Műanyag adalékanyagok kioldódásának vizsgálata LC-MS/MS technikával


Komplex analitikai módszerek fejlesztése műanyag adalékanyagok kioldódásának vizsgálatához LC-MS/MS technikával

Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a műanyagból készült termékek, a mindennapi életben betöltött szerepük változatos és sokrétű. A műanyagok nem csak a gyártás során alkalmazott adalékanyagok következtében, hanem az elreagálatlan monomer maradványok miatt is veszélyt rejthetnek magukban. Az adalékanyagként használt azoszínezékek és az elreagálatlan monomerek bomlástermékei közé tartoznak a primer aromás aminok is, melyek közül több bizonyítottan rákkeltő....Komplex módszerfejlesztés szénhidrogén szennyezések GC-MS vizsgálatára


Komplex módszerfejlesztés szénhidrogén szennyezések gázkromatográfiás-tömegspektrometriás vizsgálatára

Az iparosodás és a motorizáció térhódítása együtt járt és jár a környezetünkben egyre nagyobb mennyiségben megjelenő szénhidrogén szennyezésekkel. Napjaink környezetanalitikájában a vizek és talajok szénhidrogén szennyezőinek kimutatása egyre nagyobb szerepet kap. A kimutatáson túl további kérdések merülnek fel, a szénhidrogén szennyezők minőségével, lehetséges forrásával és a szennyezések korával kapcsolatban.A kérdések megválaszolására különböző analitikai módszerek állnak rendelkezésünkre....Primer aromás aminok offline dúsítása SPE technikával és kioldódásuk vizsgálata LC-MS/MS technikával

Primer aromás aminok offline dúsítása SPE technikával és kioldódásuk vizsgálata nyál modelloldatba LC-MS/MS technikával

Civilizált világunkban az ember alkotta termékek esetén a megszerzett tudás növekedésével gyakran nem várt veszélyekre derül fény. Így van ez az élelmiszer csomagolóanyagok esetében is, melyek gyártása során különböző céllal számos adalékanyagot alkalmaznak, többek között színezékeket. Ezek egyik csoportja, az ún. azoszínezékek potenciális veszélyforrások lehetnek, hiszen reduktív körülmények között rákkeltő primer aromás aminok szabadulhatnak fel belőlük...Komplex mátrixok PAH-tartalmának vizsgálata

Komplex mátrixok policiklusos aromás szénhidrogén tartalmának vizsgálatára alkalmas analitikai módszerek fejlesztése

Napjaink egyik legmeghatározóbb problémája a környezetszennyezés. A nehézipar káros anyag kibocsátása, a fosszilis üzemanyagok felhasználása, a vegyipari hulladék felhalmozódása mind olyan jelenség, amivel a társadalom globális szinten még nem képes megbirkózni. Ennek megfelelően a levegő, a vizeink, ételeink is egészségre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak....PAH-ok vizsgálata gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben GC-MS módszerrel

Policiklusos aromás szénhidrogének vizsgálata csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben GC-MS módszerrel

A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-ok) a természetben is megtalálható vegyületcsalád, melybe több, mint 10 ezer vegyület tartozik. Elsősorban szerves vegyületek tökéletlen égése során keletkeznek. Az emberi szervezetbe közvetlenül (légzés során), vagy közvetve, azaz étkezés útján is bekerülhetnek....B-vitaminok élelmiszerekből való meghatározására

B-vitaminok élelmiszerekből való meghatározására alkalmas analitikai módszer fejlesztése

Manapság egyre nagyobb figyelmet fordítunk az egészséges táplálkozásra, melyben kiemelkedő szerepet töltenek be a vitaminok. Ideális esetben az élelmiszerekben megtalálható a szervezet kiegyensúlyozott működéséhez szükséges vitamin mennyiség. A B-vitaminok vízoldhatóak, az emésztőcsatornából felszívódva kapcsolódnak be az anyagcsere-folyamatokba, melyben szabályzó funkciójuk van....

Élelmiszerrel érintkező műanyagokból kioldható degradációs termékek vizsgálata

Élelmiszerrel érintkező műanyagokból kioldható degradációs termékek vizsgálata

Napjainkban a műanyag csomagolóanyagok gyártására során egyre nagyobb figyelmet fordítanak a felhasználók biztonságára. Az Európai Unióban a 10/2011/EK rendelet szabályozza az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokhoz felhasználható műanyag adalékanyagok körét. Az engedélyezett adalékanyagok esetén a rendelet megadja továbbá az élelmiszerekbe történő kioldódásuk maximális határértékét. Az élelmiszerrel való érintkezés során a műanyagokból kioldódhatnak azonban olyan vegyületek is, amelyek nem tervezetten kerültek az adott csomagolóanyagba. Ezek egyaránt származhatnak a gyártás során felhasznált anyagok szennyezőiből, a gyártás során bekövetkező mellékreakciókból vagy keletkezhetnek a gyártást követően, a műanyag szállítása, tárolása, felhasználása során. Az így létrejövő vegyületek jelentős hányada feltételezhetően nem engedélyezett a fent említett rendeletben foglalt szabályozás szerint....

Elolvasom
Primer aromás aminok meghatározása nyálban

Primer aromás aminok meghatározása nyálban

A primer aromás aminok több képviselője is erősen toxikus, karcinogén, illetve mutagén hatású. Ezek a vegyületek például azoszínezékek reduktív bomlása során keletkezhetnek, melyeket nagy mennyiségben használnak műanyagok, textilek és élelmiszerek színezésére is. A bőrrel és a szájüreggel érintkező bőr- és textilipari termékek esetében 22 primer aromás amin használatát korlátozza a 2002/61/EK irányelv. Azonban más termékekről nem rendelkezik, noha a műanyag játékok is veszélyesek lehetnek: a műanyaggyártás során használt monomer maradványokból is keletkezhetnek primer aromás aminok. Például a poliuretán alapú ragasztóanyagokban visszamaradó aromás izocianátok hidrolízise primer aromás amin keletkezésével jár...
Gázolajminták környezeti degradációs folyamatainak vizsgálata gázkromatográfiával

Gázolajminták környezeti degradációs folyamatainak vizsgálata gázkromatográfiával

Gázolajminták környezeti degradációs folyamatainak vizsgálata gázkromatográfiás módszerrel

Napjainkban fosszilis tüzelőanyagok, ezeken belül is a kőolaj és származékai biztosítják az energiaellátás nagy részét világszerte. Ebből adódóan nagy eséllyel jelenhetnek meg a környezetben is, mint szennyezők. Ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, kit terhel a felelősség egy szénhidrogén-szennyezés kibocsájtásakor, illetve, hogy milyen mértékű kárelhárítás szükséges, többek közt kémiai ujjlenyomat-vizsgálatokat hívhatunk segítségül...

Műanyag adalékanyagok kioldódásának vizsgálata LC-MS/MS technikával

Műanyag adalékanyagok kioldódásának vizsgálata LC-MS/MS technikával


Komplex analitikai módszerek fejlesztése műanyag adalékanyagok kioldódásának vizsgálatához LC-MS/MS technikával

Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a műanyagból készült termékek, a mindennapi életben betöltött szerepük változatos és sokrétű. A műanyagok nem csak a gyártás során alkalmazott adalékanyagok következtében, hanem az elreagálatlan monomer maradványok miatt is veszélyt rejthetnek magukban. Az adalékanyagként használt azoszínezékek és az elreagálatlan monomerek bomlástermékei közé tartoznak a primer aromás aminok is, melyek közül több bizonyítottan rákkeltő....

Komplex módszerfejlesztés szénhidrogén szennyezések GC-MS vizsgálatára

Komplex módszerfejlesztés szénhidrogén szennyezések GC-MS vizsgálatára


Komplex módszerfejlesztés szénhidrogén szennyezések gázkromatográfiás-tömegspektrometriás vizsgálatára

Az iparosodás és a motorizáció térhódítása együtt járt és jár a környezetünkben egyre nagyobb mennyiségben megjelenő szénhidrogén szennyezésekkel. Napjaink környezetanalitikájában a vizek és talajok szénhidrogén szennyezőinek kimutatása egyre nagyobb szerepet kap. A kimutatáson túl további kérdések merülnek fel, a szénhidrogén szennyezők minőségével, lehetséges forrásával és a szennyezések korával kapcsolatban.A kérdések megválaszolására különböző analitikai módszerek állnak rendelkezésünkre....

Primer aromás aminok offline dúsítása SPE technikával és kioldódásuk vizsgálata LC-MS/MS technikával

Primer aromás aminok offline dúsítása SPE technikával és kioldódásuk vizsgálata LC-MS/MS technikával

Primer aromás aminok offline dúsítása SPE technikával és kioldódásuk vizsgálata nyál modelloldatba LC-MS/MS technikával

Civilizált világunkban az ember alkotta termékek esetén a megszerzett tudás növekedésével gyakran nem várt veszélyekre derül fény. Így van ez az élelmiszer csomagolóanyagok esetében is, melyek gyártása során különböző céllal számos adalékanyagot alkalmaznak, többek között színezékeket. Ezek egyik csoportja, az ún. azoszínezékek potenciális veszélyforrások lehetnek, hiszen reduktív körülmények között rákkeltő primer aromás aminok szabadulhatnak fel belőlük...

Komplex mátrixok PAH-tartalmának vizsgálata

Komplex mátrixok PAH-tartalmának vizsgálata

Komplex mátrixok policiklusos aromás szénhidrogén tartalmának vizsgálatára alkalmas analitikai módszerek fejlesztése

Napjaink egyik legmeghatározóbb problémája a környezetszennyezés. A nehézipar káros anyag kibocsátása, a fosszilis üzemanyagok felhasználása, a vegyipari hulladék felhalmozódása mind olyan jelenség, amivel a társadalom globális szinten még nem képes megbirkózni. Ennek megfelelően a levegő, a vizeink, ételeink is egészségre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak....

PAH-ok vizsgálata gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben GC-MS módszerrel

PAH-ok vizsgálata gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben GC-MS módszerrel

Policiklusos aromás szénhidrogének vizsgálata csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben GC-MS módszerrel

A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-ok) a természetben is megtalálható vegyületcsalád, melybe több, mint 10 ezer vegyület tartozik. Elsősorban szerves vegyületek tökéletlen égése során keletkeznek. Az emberi szervezetbe közvetlenül (légzés során), vagy közvetve, azaz étkezés útján is bekerülhetnek....

B-vitaminok élelmiszerekből való meghatározására

B-vitaminok élelmiszerekből való meghatározására

B-vitaminok élelmiszerekből való meghatározására alkalmas analitikai módszer fejlesztése

Manapság egyre nagyobb figyelmet fordítunk az egészséges táplálkozásra, melyben kiemelkedő szerepet töltenek be a vitaminok. Ideális esetben az élelmiszerekben megtalálható a szervezet kiegyensúlyozott működéséhez szükséges vitamin mennyiség. A B-vitaminok vízoldhatóak, az emésztőcsatornából felszívódva kapcsolódnak be az anyagcsere-folyamatokba, melyben szabályzó funkciójuk van....