Books | EKOL

Books

Kremmer Tibor, Torkos Kornél: Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata. Akadémiai Kiadó, 2010., Budapest...


Az elvá
lasztási műveletek már ősidők óta az emberiség alapvető tevékenységei közé tartozik. Azt is mondhatjuk, hogy az elválasztási módszerek fejlődése az ókortól kezdve a középkori alkimistákon keresztül az egyes ipari forradalmak eredményein át a modern tudományos technikai eljárásokig az emberiség és a természettudomány kultúrtörténetének kiemelkedő részét képezi. Elmondható tehát általánosan, hogy a különböző elválasztástechnikai módszerek az anyagi világ jelenségeinek megismerésével szoros összhangban, annak részeként és igényeként alakultak ki.

Prof. Dr. Kremmer Tibor és Dr. habil. Torkos Kornél könyve, az Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata egy kitűnő tan- és szakkönyv is egyben, mely a különböző modern elválasztástechnikai módszerek (gázkromatográfia, folyadékkromatográfia, elektroforézis, ultracentrifugálás stb.) kialakulásától, elméleti hátterétől kezdve szisztematikusan felépítve vezeti be az olvasót az elválasztástudomány rejtelmeibe. A könyv nagy előnye, hogy az olvasó nemcsak az elméleti hátteret ismeri meg, hanem az egyes technikák alkalmazási területeit is. Így haszonnal forgathatják egyetemi hallgatók, azonban a bio- és környezetanalitikában, biológiai, biokémiai kutatásokban vagy laboratóriumi diagnosztikában jártas szakemberek is.

Zs. Eke, K. Torkos: "Sample Preparation for Gas Chromatography" in "Encyclopedia of Analytical Chemistry"

editors: R.A. Meyers, John Wiley, Chichester.

DOI: 10.1002/9780470027318.a5508.pub2

published: 2012. december 17.